top of page

Kaj so zgodbe staranja?

Staranje je eden najpomembnejših so-oblikovalcev sodobnega sveta. Staramo se mi sami in naši najbližji. Simptomi staranja določajo naše zmožnosti, želje in potrebe. Družba se stara, s tem pa se bistveno spreminja tudi njena dinamika.

Znanje je tisto, ki nam omogoča razumevanje, sprejemanje in usmerjanje procesa staranja. Je podlaga za medsebojno razumevanje generacij in skupno oblikovanje družbe prihodnosti, ki staranje populacije razume kot dejstvo in izziv, ne pa kot breme.

Zgodbe staranja prepletajo poglede vodilnih domačih in svetovnih akterjev s področja:

  • znanosti o staranju

  • filozofije staranja

  • literature o staranju

  • prakse s področja medgeneracijskega sodelovanja in osveščanja o staranju

Zgodbe staranja smo odpirali na mednarodni konferenci 13. in 14. 9. 2018 v Central hotelu v Ljubljani in na spremljevalnih dogodkih na različnih lokacijah po Ljubljani.​

Predavatelji
bottom of page